სწავლება

საადვოკატო კომპანია „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ პარტნიორი ორგანიზაციის მეშვეობით ახორციელებს იურიდიული მიმართულებით საგანმანათლებლო საქმიანობას. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე - www.edubarristers.ge
ბეჭდვა