ქ.თბილისის მერიამ და საკრებულომ ,,ბავშვთა სამყაროს“ დაზარალებულებთან სააპელაციო სასამართლოში დავა წააგო.

ქ. თბილისის მერიამ და საკრებულომ ,,ბავშვთა სამყაროს“ დაზარალებულებთან სააპელაციო სასამართლოში დავა წააგო.

სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიას და საკრებულოს დაევალა ,,ბავშვთა სამყაროს“ იმ 32 დაზარალებულისთვის 3000 ლარის გადაცემა ერთჯერადი დახმარების სახით, რომლებსაც ეს თანხა არ მიუღიათ.

,,ქ. თბილისის მერიისა და საკრებულოს მხრიდან თავის დროზე განხორციელდა არსებითად ერთიდაიგივე მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა, რაც დაუშვებელია და ამ გადაწყვეტილებით ეს უთანასწორობა და დისკრიმინაციული მიდგომა აღმოიფხვრება“ - მარიკა არევაძე.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მერიასა და საკრებულოს 32 დაზარალებულზე, 3 000 ლარის ოდენობით ერთჯერადი დახმარების გაცემა დაევალა. ჯერჯერობით უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა თბილისის მერია და საკრებულო გადაწყვეტილებას საკასაციო სასამართლოში. საქმეს საქალაქო სასამართლოში ინხილავდა მოსამართლე დიანა ფარქოსაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოში ნინო ქადაგიძე

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://www.facebook.com/159499444390927/videos/325725438044985/