მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის შესახებ