ვაკანსიები/სტაჟირება

„მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ ორიენტირებულია ახალგაზრდებს მისცეს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ კომპანია პერიოდულად ახორციელებს სტაჟირების გამოცხადებას.

სტაჟირებაზე დაინტერესებული პირების აყვანა ხდება ღია კონკურსისა და გასაუბრების საფუძველზე, ამასთან სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში შესაძლებელია სტაჟიორთან გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულება.
ამჟამად, სტაჟირება არ არის გამოცხადებული.