ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი

იურისტ - სტაჟიორი
იურისტ - სტაჟიორი
იურისტ - სტაჟიორი
იურისტ - სტაჟიორი
კომუნიკაციის მენეჯერი
მმართველი პარტნიორი. ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით
ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით