ჩვენ შესახებ
„მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ ორიენტირებულია ახალგაზრდებს მისცეს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ კომპანია პერიოდულად ახორციელებს სტაჟირების გამოცხადებას.

სტაჟირებაზე დაინტერესებული პირების აყვანა ხდება ღია კონკურსისა და გასაუბრების საფუძველზე, ამასთან სტაჟირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში შესაძლებელია სტაჟიორთან გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულება.
ამჟამად, სტაჟირება არ არის გამოცხადებული.
გვერდი  მზადების პროცესშია
საადვოკატო კომპანია „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ დაარსებული იქნა 2016 წელს და ის წარმოადგენს ახალგაზრდა პროფესიონალთა ჯგუფს, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, სამართლის სხვადასხვა სფეროში.