საადვოკატო კომპანია „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ დაარსებული იქნა 2016 წელს და ის წარმოადგენს ახალგაზრდა პროფესიონალთა ჯგუფს, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, სამართლის სხვადასხვა სფეროში.
საადვოკატო კომპანია „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი“ მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს ისარგებლონ უფასო იურიდიული კონსულტაციით. ამასთან კომპანია პერიოდულად ახორციელებს უფასო წარმომადგენლობას, როგორც სასამართლოში ასევე სხვადასხვა იურიდიული მომსახურების მიმართულებით.